Đang tải dữ liệu
Đang tải dữ liệu
Thư Viện Trường CAO ĐẲNG HÀNG HẢI II Thành Phố Hồ Chí Minh
WEBSISTE KHÁC

GIỚI THIỆU THƯ VIỆN

Thư viện Trường Cao Đẳng Hàng Hải II - Thành phố Hồ Chí Minh có quá trình hình thành và phát triển gắn liền với lịch sử phát triển của Nhà trường. Thư viện là bộ phận trực thuộc Phòng đào tạo, có chức năng quản lý về công tác thư viện; Tổ chức thực hiện công tác lưu trữ và khai thác tư liệu thông tin , sách báo, tạp chí, giáo trình, tài liệu điện tử phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học.

1 . Nhiệm vụ
1. Xây dựng kế hoạch phát triển thư viện theo hướng hiện đại. Từng bước phát triển thư viện thành trung tâm thông tin của trường.

2. Tổ chức các loại hình hoạt động, quầy giới thiệu sách, báo, tạp chí, giáo trình kinh tế, tư liệu thông tin kinh tế , phục vụ cho các đối tượng bạn đọc trong và ngoài trường. Cải tiến công tác phục vụ bạn đọc theo hướng văn minh lịch sự.

3. Lập kế hoạch tổ chức thực hiện việc: Mua, tiếp nhận, trao đổi , bổ sung các loại tài liệu, sách báo mới , tài liệu điện tử trên internet ... nhằm phục vụ đào tạo , nghiên cứu khoa học.

4. Tổ chức quản lý lưu trữ và bảo quản kho sách báo, tư liệu thông tin theo đúng qui định.

5.  Thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, nhân viên thư viện.

6. Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động của thư viện , thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của cấp trên và của trường.

7.  Quản lý và sử dụng có hiệu quả lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được nhà trường giao.

8. Có các biện pháp tư vấn, hỗ trợ bạn đọc của Thư viện : tra cứu nhân bản, trao đổi, tóm tắt tài liệu…

9. Tổ chức giới thiệu định kỳ các loại tài liệu, sách báo mới cho bạn đọc Thư viện.

II. Cơ sở vật chất:
- Phòng đọc : 40 chỗ ngồi

- Phòng đọc điện tử: 2 máy tính nối mạng Internet

- Phòng mượn sách giáo trình, sách tham khảo về nhà.

 Địa chỉ:  232 Nguyễn Văn Hưởng, Phường Thảo Điền, Quận 2, TP.HCM

 Điện thoại:  (08) 62819265.

 III. Dịch vụ thông tin phục vụ nhu cầu học tập của sinh viên:


- Tra cứu tài liệu:
+Bạn đọc có thể tra cứu trực tuyến thông qua hệ thống máy tính đặt tại các phòng đọc thư viện (tìm theo chủ đề, từ khóa, tên tác giả……) tại địa chỉ website: 

http://thuvien.cdhanghai.edu.vn

- Học tập cá nhân

- Học nhóm, làm bài tập nhóm

- Tìm kiếm thông tin theo chủ đề

- Truy cập Cơ sở dữ liệu

- Đọc tại chỗ, mượn về nhà. 

Sơ đồ thư viện